Garantie

Mankeert er iets aan uw Saljol product binnen twee jaar na aankoop? Neem dan direct contact op met uw leverancier. Deze zoekt in overleg met ons zo snel mogelijk naar een oplossing. Daarbij hanteren wij de onderstaande garantiebepalingen.

Ook na het verstrijken van de garantieperiode is reparatie mogelijk, tegen vergoeding van de gemaakte kosten. Neem daarvoor rechtstreeks contact op met Rollz International.

Garantiebepalingen

Rollz® International BV, gevestigd te Delft in Nederland (hierna “Rollz”) geeft in haar hoedanigheid van distributeur garantie op de door haar gedistribueerde Saljol carbon rollator, Saljol binnenrollator en Saljol douchekruk (hierna: “product”) onder de volgende bepalingen:

  1. De algemene garantietermijn voor de eerste eigenaar (hierna: “klant”) bedraagt 24 maanden, te rekenen vanaf de datum van aankoop.
  2. De garantie geeft recht op reparatie, uitdrukkelijk niet op ruilen of terugname van een product.
  3. In geval van reparatie verzorgt de klant zelf het transport van het product naar en van de winkel waar het is aangeschaft (de “leverancier”). De leverancier zal in overleg met Rollz zorgdragen voor reparatie.
  4. De garantie kan slechts worden ingeroepen indien de klant, samen met het defecte product een kopie van de aankoopbon met aanschafdatum en een duidelijke omschrijving van de klachten verstrekt aan de leverancier.
  5. Indien nodig verzorgt Rollz het transport van het product van de leverancier of klant naar Rollz en vice versa voor eigen kosten en risico, maar alleen indien de reparatie onder de garantie valt.
  6. De garantietermijn wordt nooit verlengd, ook niet in geval van reparaties.
  7. De garantie is niet overdraagbaar en kan dus alleen worden ingeroepen door de eerste eigenaar.
  8. De garantie doet niets af aan de rechten die de klant heeft op grond van de wet.

Op de verschillende accessoires die beschikbaar zijn voor de Saljol producten, geldt een garantieperiode van 6 maanden.

In de volgende situaties geldt de garantie niet:

a) indien de klant zelf, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Rollz of de leverancier, wijzigingen of reparaties heeft aangebracht of heeft laten aanbrengen;

b) wanneer defecten zijn ontstaan door verwaarlozing of een ongeval en/of gebruik of onderhoud afwijkend van wat in de handleiding wordt aangegeven;

c) indien het serienummer is beschadigd of verwijderd;

d) indien de schade aan het product het gevolg is van normale slijtage.

Menu